Καλώς Ορίσατε

Η Power Electric Generators χρονολογείται για αρκετές δεκαετίες στον κλάδο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αυτοματισμών και επισκευών κάθε είδους ηλεκτρογεννήτριας με έδρα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της απολαμβάνουν πανελλαδικής εμβέλειας χαρακτήρα και σκοπό έχουν την πολύπλευρη κάλυψη προβληματικών παραμέτρων και αναγκών που προβάλλονται σε οικιακό και επαγγελματικό επίπεδο.

Εν αντιθέσει με την βραχυχρόνια διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας, η επί δεκαετιών μακροχρόνια εμπειρία στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας έρχεται να ισοσκελίσει την ζυγαριά, όπου η προηγμένη τεχνολογία σε συνδυασμό με την ακολουθούσα λογική τιμολογιακή πολιτική, προκαθορίζούν τον κορεσμό και των πιο απαιτητικών πελατειακών προτιμήσεων — αναγκών.

Τέλος κοινός παρονομαστής όλων των παραπάνω δεν Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο από τον ΣΕΒΑΣΜΟ.

Εμπειρική Αναδρομή Εργασιών

Πάνω από τέσσερις δεκαετίες η ενασχόληση με την ηλεκτρική ενέργεια αποδίδεται εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Πληθώρα ενμεγεθών έργων που λάμβαναν χώρα στο ιστοριογράφη μά μας είναι:

  • Ταξιδιωτικές αποστολές σε ολόκληρα τα πλάτη και μήκη τον κόσμου αναφορικά με την αποκατάσταση βλαβών σε πλοία (εμπορικά, φορτηγά, επιβατηγά),
  • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με ανελκνστικά συστήματα κτηριακών και μη εγκαταστάσεων,
  • Εξ ολοκλήρού αναδημιουργία πρατηρίων καύσίμων, ξενοδοχείων συγκροτημάτων, χώρων εστίασης, φούρνων και δικτύων καταστημάτων πασίγνωστων εταιριών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας,
  • Βιομηχανικοί πίνακες υποστήριξης εργοστασιακών μονάδων,
  • Αποκλειστική συντήρηση εκπαιδευτικών και τεχνολογικών κρατικών ιδρυμάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής,
  • Αναβάθμιση βαρυσήμαντων τομέων ηλεκτροσυστημάτων σε δημόσια νοσοκομεία και υπουργεία,
  • Συμμετοχή σε δραστηριότητες της μεγαλύτερης εταιρίας παροχής ηλεκτρισμού στην χώρα (ΔΕΗ).

Επαγγελματικά διαπιστευτήρια

❖ Μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Η. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ελλάδος) σε θέματα τεχνικής ασφαλείας προσωπικού,

❖ Κατοχή όλων των τεχνικών αδειών εργολάβου ηλεκτρολόγού συντηρητή με την ανώτατη δυνατή ισχύ των 250 kw έκαστη.

❖ Διαρκής παρουσία σε συνέδρια σεμιναριακού χαρακτήρα στον ενεργειακό κλάδο εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας για την εναρμόνιση με την ταχύρρυθμη ανάπτυξη τον τεχνολογικού φάσματος.


Επιγραμματική διατύπωση δραστηριοτήτων

❖ Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις,

❖ Μεταγωγές,

❖ Αυτοματισμοί,

❖ Ηλεκτρολογικοί πίνακες (οικιακοί/βιομηχανικοί),

❖ Ηλεκτρογεννήτριες ανεξαρτήτως ΚVΑ - καυσίμου (εγκατάσταση, επισκευές, συντήρηση, εμπορία),

❖ Controller γεννητριών & τοποθέτηση,

❖ Επισκευές γεννητριών από μύκητα πετρελαίου ( αντλία & μπέκ ),

❖ Τοποθέτηση εξωτερικής δεξαμενής πετρελαίου,

❖ Μελέτη για την τοποθέτηση της κατάλληλης γεννήτριας στο χώρο σας, μετά από ειδικές μετρήσεις μας,

❖ Μετατροπές ηλεκτρονικών πινάκων πάσης φύσεως,

❖ Ειδικές μπαταρίες γεννητριών πάσης φύσεως,

❖ Πλήρης επίβλεψη καλής λειτουργίας ηλεκτρογεννήτριας,

❖ Ρελέδες χρονικά επιτηρητές πινάκων μεταγωγής γεννητριών,

❖ Άμεση αποκατάσταση βλαβών,

❖ Διάφορα ανταλλακτικά γεννητριών,

❖ Ανυψωτικά μηχανήματα υδραυλικού φορτίου - πίνακας & εγκατάσταση,

❖ Ειδικές ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ( όπως ανυψωτικοί υδραυλικοί ανελκυστήρες φορτίου - πίνακες & εγκατάσταση και διάφορες ειδικές εργασίες ),

❖ Επισκευές παντός τύπου μηχανημάτων,

❖ Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.