Η Power Electric Generators είναι πρωτοσύστατη εταιρία στον κλάδο των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αυτοματισμών και επισκευών κάθε είδους ηλεκτρογεννήτριας με έδρα τον Πειραιά. Οι δραστηριότητές της απολαμβάνουν πανελλαδικής εμβέλειας χαρακτήρα και σκοπό έχουν την πολύπλευρη κάλυψη προβληματικών παραμέτρων και αναγκών που προβάλλονται σε οικιακό και επαγγελματικό επίπεδο.

Εν αντιθέσει με την βραχυχρόνια διάρκεια λειτουργίας της εταιρίας, η επί δεκαετιών μακροχρόνια εμπειρία στον χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας έρχεται να ισοσκελίσει την ζυγαριά, όπου η προηγμένη τεχνολογία σε συνδυασμό με την ακολουθούσα λογική τιμολογιακή πολιτική, προκαθορίζούν τον κορεσμό και των πιο απαιτητικών πελατειακών προτιμήσεων — αναγκών. Τέλος κοινός παρονομαστής όλων των παραπάνω δεν Θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο από τον ΣΕΒΑΣΜΟ.

Εμπειρική Αναδρομή Εργασιών

Πάνω από τέσσερις δεκαετίες η ενασχόληση με την ηλεκτρική ενέργεια αποδίδεται εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Πληθώρα ενμεγεθών έργων που λάμβαναν χώρα στο ιστοριογράφη μας είναι:

 • Ταξιδιωτικές αποστολές σε ολόκληρα τα πλάτη και μήκη τον κόσμου αναφορικά με την αποκατάσταση βλαβών και εγκαταστάσεων σε πλοία (εμπορικά, φορτηγά, επιβατηγά),
 • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με ανελκνστικά συστήματα κτηριακών και μη εγκαταστάσεων,
 • Εξ ολοκλήρού αναδημιουργία πρατηρίων καυσίμων σε συνεργασία με τις εταιρίες BP, EKO, ΕΛΙΝΟΙΛ, ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, χώρων εστίασης, φούρνων και δικτύων καταστημάτων πασίγνωστων εταιριών κινητής και σταθερής τηλεφωνίας,
 • Βιομηχανικοί πίνακες υποστήριξης εργοστασιακών μονάδων,
 • Αποκλειστική συντήρηση εκπαιδευτικών και τεχνολογικών κρατικών ιδρυμάτων στο λεκανοπέδιο Αττικής,
 • Αναβάθμιση βαρυσήμαντων τομέων ηλεκτροσυστημάτων σε δημόσια νοσοκομεία και υπουργεία,
 • Επισκευές, συντήρηση, εγκατάσταση γεννητριών και ηλιακών συστημάτων στο πλαίσιο της πράσινης οικονομίας ενέργειας,
 • Συμμετοχή σε δραστηριότητες της μεγαλύτερης εταιρίας παροχής ηλεκτρισμού στην χώρα (ΔΕΗ).

Επαγγελματικά διαπιστευτήρια

 • Μέλος της Π.Ο.Σ.Ε.Η. (Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Ελλάδος) σε θέματα τεχνικής ασφαλείας προσωπικού,
 • Κατοχή όλων των τεχνικών αδειών εργολάβου ηλεκτρολόγού συντηρητή με την ανώτατη δυνατή ισχύ των 250 kw έκαστος.
 • Διαρκής παρουσία σε συνέδρια σεμιναριακού χαρακτήρα στον ενεργειακό κλάδο εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας για την εναρμόνιση με την ταχύρρυθμη ανάπτυξη τον τεχνολογικού φάσματος.